Bærekraftig forretningspraksis i verdikjeden

22. juni, 2022    ยท    Solar Norge

Det er viktig for Solar Norge AS å etterleve bærekraftig forretningspraksis i verdikjeden. Vi vil være med å bidra til at internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, dyrevern og anti-korrupsjon respekteres. 

Etisk handel Norge
Solar Norge AS er medlem i Etisk handel Norge som er et ressurssenter og en pådriver for bærekraftig forretningspraksis, også kalt etisk handel. Formålet er å fremme bærekraftig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Medlemskapet  forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Risikovurdering av leverandørkjeden
Solar Norge AS forholder seg til Åpenhetsloven og jobber med å risikokartlegge våre leverandører.
Ut i fra denne kartleggingen vil vi gjennomføre revisjoner bakover i verdikjeden der vi mener det er høy risiko.
For å sikre at vi har en god oversikt over verdikjeden benytter vi prosess for aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderinger er en internasjonalt anerkjent metode for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
En årlig rapportering vil vise våre funn og eventuelle tiltak som er igangsatt på de leverandørene vi har gjennomgått det siste året. Denne rapporten vil bli publisert på vår hjemmeside og på hjemmesiden til Etisk handel Norge AS.

Code of Conduct i verdikjeden
Ved inngåelse av leverandøravtale med våre underleverandører ber vi om at leverandøren signerer vår Code of Conduct. 

Solar Norge AS sin Code of Conduct er bygget på Responsible Business Alliance standard og har som formål å sikre at våre leverandører har like god eller bedre standard for etterfølgelse av FN`s 10 prinsipper for forretningspraksis og menneskerettigheter.

Supplier Self Assessment
Solar Norge AS gjennomfører Supplier Self Assessment på de 50 viktigste leverandørene. Disse leverandørene dekker ca. 75% av omsetningen.
Dette er en frivillig undersøkelse hvor leverandørene selv reviderer sitt arbeid i forhold til 10 konkrete kategorier. Resultatet av dette, er et av flere elementer som tas med i risikovurderingen for leverandørkartleggingen.

 

 

Kontakt informasjon

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon?

Kontakt
Berit Brockstedt Olsen
Sustainability Manager

Phone Direct +47 63 94 64 91
Mobile +47 93 09 41 44
E-mail berit.b.olsen@solarnorge.no

Eller fyll ut kontaktskjema så tar vi kontakt med deg!

Fyll ut skjema

Green together

Logoen vår er kanskje blå, men i Solar har vi alltid hatt et brennende engasjement for grønne løsninger.

Vi fokuserer på energieffektive løsninger og tilbyr de beste servicene for å sikre fornuftig bruk av ressurser. Dette er til det beste for miljøet, for våre kunder og for Solar.

Les mer om vårt arbeid innen bærekraftig utvikling