Veterinær-bygget på Campus Ås

R2S Elektro er valgt som elektroinstallatør på Campus Ås. De har valgt Solar som samarbeidspartner for levering av elmateriell og logistikkløsninger til utbyggingen.

Campus Ås i utvikling

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine. Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne. R2S Elektro er valgt som elektroinstallatør til prosjektet.

Solar ble valgt som samarbeidspartner på levering av materiell, containere og tjenestene lagerservice og cross docking. 

Vi er veldig fornøyd med logistikkoordinatoren fra Solar som bidrar til en effektiv vareflyt på området, og er tidsbesparende for oss som skal utføre elektroarbeidet, sier Eirik Helgøy, daglig leder i R2S Elektro.

Med tjenesten logistikkoordinator har R2S Elektro en person fra Solar kontinuerlig på prosjektet. Solars mann holder i den daglige kontakten med Solar, transportørene og mottak av varer på plass. For en kontinuerlig drift av prosjektet kjøres varene ut til riktig bygg etter ankomst. Som daglig leder i R2S Elektro sier, et så stort prosjekt krever en egen logistikkmedarbeider, uten det ville det blitt kaos.

Effektiv hverdag

Utbyggingen består av 8 bygg og R2S har en ansvarlig bas i hvert bygg. Basen bestiller varene og Solars logistikkoordinator overtar når varene er levert på plassen.

Solar har levert 8 containere til prosjektet og logistikkoordinator har ansvaret for at det er nok materiell i containerne. Her er det overvåking av mengde og etterbestilling ved behov.

Ved oppstart av prosjektet hadde logistikkoordinator ansvar for alle bestillinger, men det er nå overtatt av bas på hvert bygg.

Prosjektet har også begrensede Slot-tider for leveranse på området. Det krever god oversikt og nøye planlegging for at tidene skal overholdes. Solaransatte Bjørn har tett dialog med Solar og transportørene, som er vært viktig for å holde tidsfristene.

Fordelen med å bruke en logistikkoordinator fra Solar, er besittelse av den kompetansen de trenger. Både med tanke på hvem i Solar som skal kontaktes, direkte kontakt med transportørene og at vedkommende har truckførerbevis, sier Eirik Helgøy.

Effektiv logistikk bidrar til besparelser

R2S Elektro er også meget fornøyde med løsningen Cross docking. Alle varer blir shippet til Solar på Gardermoen, mellomlagret og deretter sampakket med Solarmateriell og kjørt med bil til Campus Ås. Med tanke på miljøaspektet bidrar dette til mindre CO2 utslipp og færre transporter.

Solar gjennomfakturerer også alle varer noe som bidrar til en effektiv kontroll for mottaker.

Daglig leder Eirik Helgøy i RS2 Elektro sier de er godt fornøyde med Solar og samarbeider gjerne med oss igjen på prosjekter.

Bildene viser innholdet i en container på byggeplassen og varemottak på lager. (Foto: R2S Elektro)

 

 

 

 

 

 

Les mer om logistikkløsningene som er benyttet på Campus Ås

Produkter

R2S Elektro handler mye av elmateriellet som benyttes på Campus Ås, hos Solar. Vi leverer alt av elmateriell til både små og store prosjekter. Finn det du trenger i vår webshop.

Gå til webshop

Logistikkoordinator

R2S Elektro benyttet seg av tjenesten Lagerservice. De har en ressurs fra Solar på heltid på området til Campus Ås. Han sørger for varebestilling, varemottak og å frakte varene på byggeplassen.

Finn ut mer

Container

R2S Elektro leier flere containere av Solar som de har stående på byggeplassen. Her sørger logistikkoordinatoren at de til enhver tid er fylt opp med mye brukt elmateriell.

Lei en container

Cross docking

Cross docking innebærer at vi sammenstiller dine Solarvarer med forsendelser fra andre leverandører på prosjektet, slik at du får en samlet komplett levering.

Finn ut mer om samlet levering

Ønsker du å vite mer?

Vi ønsker å tilpasse oss slik at vi kan bistå de fleste byggeprosjekter. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra i ditt prosjekt.

Vi har mange gode logistikkløsninger for effektiv vareflyt!

Ta kontakt med vårt kundesenter på 04450, eller send oss en epost.

Send e-post
Fordelen med å bruke en logistikkoordinator fra Solar, er besittelse av den kompetansen de trenger. Både med tanke på hvem i Solar som skal kontaktes, direkte kontakt med transportørene og at vedkommende har truckførerbevis. EIrik Helgøy, Daglig leder R2S Elektro