Et langsiktig samarbeid

Aibel og Solar

 

 

 

 

 

 

 

 

Aibel er et ledende serviceselskap innen olje- og gassindustrien. Selskapet er også etablert innen fornybar energi og har rundt 5.000 engasjerte medarbeidere i arbeid på land og offshore. Aibel har lokasjoner i Stavanger, Haugesund, Bergen, Kristiansund, Stjørdal, Harstad, Hammerfest, Thailand, Singapor og Danmark.

Solar Norge har inngått en rammeavtale med Aibel for innkjøp og tjenester. Etablering av rammeavtalen er et viktig bidrag til fremtidig verdiskapning. Gjennom en felles målsetting om kontinuerlig forbedringer i tråd med vår nye strategi som sourcing- og serviceselskap, etablerer vi nå et tettere og mer langsiktig samarbeid med hovedfokus på transaksjonskostnader, standardisering og datautveksling.

I forbindelse med Ivar Aasen prosjektet i Nordsjøen har vi inngått en serviceavtale med Aibel. Vi plasserer varene der kunden har behov for det ved å innrede én 20" kontainer på en praktisk måte i henhold til materiallister.

Vi fyller kontaineren med utgangspunkt i favorittlisten Aibel har i Solar Webshop. I praksis fungerer det slik at Aibel bruker varer fra boks 1 og når den er tom bestilles påfylling av varer parallelt med at varer i boks 2 forbrukes. På denne måten er kunden sikker på at materiellet de har behov for er tilgjengelig til enhver tid.

 

 

 

 

    

     

     

Få din leveranse spesialmerket

Solar Spesialmerking gjør din hverdag enklere! Vi kan merke hver enkelt varelinje eller ordre, og vi kan merke varene med egne etiketter hvis det er ønskelig. Varer fra både vårt sentrallager og skaffevarer kan spesialmerkes. Leveringstid avtales i hvert enkelt tilfelle.

LES MER OM SPESIALMERKING

Kontakt oss

Samarbeid med oss, få tilgang til bred teknisk fagkunnskap og bli ledende innen ditt marked.

Profesjonell support