Prisendring fra 1. juli 2024

29. april, 2024

Flere av våre leverandører varsler prisendringer fra 1. juli, og vi ser oss derfor nødt til å foreta justeringer med virkning fra samme dato.

Årsakene til endringene oppgis i hovedsak å være svekkelse av den norske kronen, høye råvarepriser og en økning i øvrige kostnadsdrivere.

Andre endringer fra 1. juli
Tilpasning av listepriser for Wibe og Elis føringsveier: Fra 1. juli vil vi tilpasse listeprisene våre slik at disse er 1:1 med listeprisene fra Wibe og Elis føringsveier.

Når vi endrer listeprisene, vil vi samtidig justere rabattene slik at nettoprisen på produktnivå vil være tilsvarende som før listeprisendringene. Det kan forekomme mindre positive/negative endringer.

Den 28. juni 2024 vil prisfilen for 1. juli bli lagt ut på ftp-områdene til alle kunder som har ftp-tilgang hos oss.

Ta gjerne kontakt med din Solar-representant hvis du har spørsmål. Er det andre i din bedrift du mener trenger denne informasjonen, er vi takknemlige for om du videresender den til dem.

Med vennlig hilsen
Solar Norge AS

Tim Ranger
Vice President Commercial Market & Sourcing

Ring 04450

Kundesenteret er åpent fra 07.00 - 16.00.

Send oss e-post