SCADA International

Øker effektiviteten innen innkjøp, produksjon og regnskap

gjennom en Total Cost of Ownership (TCO) tilnærming til sourcingoppsettet 

SCADA International styrker konkurranseevnen

SCADA International AS øker effektiviteten innen innkjøp og produksjon med Solars kittingtjeneste. Gevinsten er så omfattende at selskapet har mulighet til å utsette flere nyansettelser, forklarer CEO Jens Vanting Bagger.

En tavlemontør plukker opp en eske i beholdningen hos SCADA International. Esken inneholder et komplett monteringssett for en servermodul, som er en del av systemet som SCADA International leverer til vindmølleprodusenter, energileverandører og serviceleverandører i energisektoren. Tavlemontøren åpner pakken, samler materiellet og går videre til neste oppgave.

Esken, bedre kjent som et "Kit" fra Solar, er resultatet av det konstante fokuset på effektivitet som preger vindmøllebransjen og dermed også SCADA International. For å oppnå lavest mulig kilowattpris, har en TCO-tilnærming til sourcingoppsettet blitt et sentralt element i SCADA International, som har fabrikker i Silkeborg og Aulum, Danmark. Ifølge Jens Vanting Bagger, CEO i SCADA International, kan selskapet oppnå betydelig gevinst ved å konsolidere deres leveranser med Kitting. 

Ett kit fra en leverandør i stedet for 40 produkter fra fem leverandører

¨Vi sender ca. 5.500 ordre per år. Dette gir stor belastning på innkjøp, finans og lager. En bedre løsning for oss er å motta våre materialer i et kit. Dette betyr at vi kan bestille ett produkt fra en leverandør, i stedet for 40 produkter fra fem leverandører. Resultatet er færre timer forbrukt på innkjøp og mindre krevende prosesser for finansavdelingen¨, forklarer Jens Vanting Bagger.

Innkjøper Trine Hougaard Annfeldt fra SCADA International, legger til en annen positiv effekt - tavlemontøren bruker mindre tid på lageret og mer tid på å skape verdier.

¨Kittene leveres før arbeidstiden begynner, vi har ingen lagerhåndtering, våre ansatte bruker ikke tid på å finne de enkelte delene på forskjellige steder, og de er aldri i en situasjon der de savner en kritisk del for å fullføre en jobb¨, sier hun.

Kitting - letter arbeidsbelastningen

SCADA International sine løsninger er ettertraktet.  Løsningene støtter produsentens fokus på å forbedre sammenhengen mellom en vindmølles totale kostnader og mengden energi som vindmøllen kan produsere i løpet av sin levetid - også kjent som ¨Levelised Cost of Energy¨.

¨I vår bransje er LCoE den overveiende mantra. Vårt eksistens grunnlag er å understøtte våre kunder i å oppnå lavest mulig kilowattpris. Alle leddene i forsyningskjeden er tvunget til å utvikle seg for å opprettholde konkurranseevne, og det er derfor kontinuerlige forbedringer er en naturlig del av måten vi jobber på¨, sier Jens Vanting Bagger.

Neste steg for SCADA International er å konsolidere produkter fra flere leverandører i kit. For øyeblikket er de i dialog med Solar om ytterligere kit, som kommer til å senke antall bestillinger betraktelig.

¨Helt konkret forventer jeg, at vi kan utsette ansettelser av flere personer i økonomi eller innkjøp. Dette betyr at vi kan hjelpe våre kunder med å forbedre deres LCoE. Kittene bidrar til å støtte vår konkurranseevne og dermed også vår eksistens¨, avslutter Jens Vanting Bagger.

Ønsker du mer informasjon? Eller en uforpliktende samtale? Kontakt oss på tlf: 04500 eller på mail.

Send mail

TCO bidrar til optimalisering

Total Cost of Ownership (TCO) tar alle kostnadselementer i betraktning ved optimalisering av anskaffelseskost. 

Dette kan for eksempel innebære effektivisering av prosesser, reduksjon av kapitalbinding og konsolidering av antall leverandører.

Les mer om TCO

Kitting - Komplett levering til riktig tid og sted

Hvert kit inneholder kun det elmateriellet du trenger til dagens oppdrag, hverken mer eller mindre. Det er en rask, risikofri og kostnadseffektiv måte å redusere bestilling, levering, håndtering og bundet kapital.

Dette gir deg en enklere og mer effektiv arbeidsdag.

Les mer om kitting