Nytt lys som lever opp til grønne standarder

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/nkt_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNDE NKT
OMRÅDE Energioptimaliserende lys i 3 produksjonshaller i Asnæs
PRODUKTER Lumindu-armatur

 

NKT, kabelindustriens pionerer, leverer kabler og kabeltilbehør til energisektoren. Bedriften holder til i store produksjonshaller i Asnæs, hvor det eldste bygget går tilbake til 1960-tallet. Gamle haller innebærer også gamle lysanlegg og lysinstallasjoner. De er nå skiftet ut, noe som gjør at de oppnår en vesentlig besparelse på energiforbruket.

I tre av NKS store haller besto lysinstallasjonene av gamle 2- og 3-rørsarmaturer med konvensjonell spole. De skiftes nå ut, slik at NKTs lysinstallasjoner blir mer bærekraftige – som resten av bedriften.

NKT trengte en 1-1-utskifting av den eksisterende installasjonen. Multi-Tech, som var installatør på prosjektet, var ikke i tvil om at Solar Light kunne løfte oppgaven: ”Solar Light er min A-leverandør. Når du arbeider med dem vet du at de aldri gjør noe halvveis”, forteller Ricco Lind Hansen, eier av Multi-Tech og installatør på prosjektet. Og derfor falt valget også på energiberegning og armaturer fra Solar Light.

En lysløsning som merkes på bunnlinjen

Hos NKT er produksjonshallene i drift 24 timer i døgnet, året rundt. Her omgjøres rått kobber til kabler på flere tusen meter. Det krever en god belysning, slik at lagertrucker kan kjøres på en forsvarlig måte og skjelne mellom de forskjellige kablene. Med en 24-timers produksjon måtte utskiftingen av lys skje samtidig, uten å skade de dyre maskinene eller medarbeiderne underveis.

Demonteringen av de eldste armaturene fra 1960-tallet var spesielt krevende. Nettopp derfor var en tett og god dialog mellom medarbeiderne og elektrikerne avgjørende, slik at overgangen til de nye lysinstallasjonene kunne foregå så sømløst som mulig.

Valget falt på Lumindu-armaturen fra Solar Light, ettersom armaturen har en høy virkningsgrad, riktig RA-verdi og minimal blending. Når armaturen kombineres med dagslysstyring, skapes et moderne, energivennlig og høyeffektivt lysanlegg. Lysstyringen sikrer at belysningen alltid er på minst 300 lux, uansett hvor mye dagslys som er tilstede. Alle de tre hallene har i tillegg fått en komplett ny lysstyring til den nye installasjonen.

Fordi det er store produksjonshaller, må det være et godt lys på gulvet hvor det kjører mange lagertrucker hver dag, men også godt lys i høyden.

«Det har vært et ønske fra NKT å sikre et godt arbeidsmiljø, slik at det er en sikker arbeidsplass både dag og natt. Samtidig har den gode dialogen underveis med både medarbeidere i produksjonen og deres ledere resultert i utelukkende positive tilbakemeldinger», forteller Ricco Lind Hansen fra Multi-Tech.

Den nye løsningen består av over 1400 armaturer fordelt på tre haller. I to av hallene er det montert nye føringsveier til å henge opp armaturer og kabler. I én hall er det utført en 1-1--utskifting av armaturene. De nye armaturene er bygget og plassert, slik at de dekker over de eksisterende kablene. I en del av armaturene er det innebygget nødbelysning med backup-batteri. Dette fører til en god fordeling av nødlys ved et eventuelt strømbrudd, slik at personer kan komme sikkert ut mellom produksjonslinjer m.m. Det er fulgt standarder med 1 times drift og min. 1 lux på gulvet. Lyset blir dessuten prosjektert og beregnet før det settes opp.

Det er en lysløsning som merkes. De gamle armaturene hadde et årlig forbruk på ca. 1 367 000 kilowattimer, men med de nye installasjonene ender forbruket på 678 000 kilowattimer på ett år.

«Det er en stor besparelse. De nye armaturene gir NKT en energibesparelse på ca. 50 % per år og en ROI på 3,5 år. Det er vi veldig fornøyde med», forteller Frank Silla, som er belysningskonsulent hos Solar Light.

/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/nkt_2.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/nkt_3.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/nkt_4.jpg
/globalassets/shared/concepts/solar-light/cases/nkt_5.jpg