EDI integrasjon

EDI integrasjon med vårt ERP-system

Hvor mange fakturaer og bestillingsbekreftelser mottar du i posten? Bruker du enormt mye ressurser på å skanne, håndtere og sende ut slike dokumenter?

Bli digital med oss
Vi hjelper deg med å bli digital, og lar deg koble EDI (Electronic Data Interchange) til vårt eget ERP-system.

Effektiv og sikker utveksling av opplysninger
Med EDI får du en effektiv datautveksling som øker sikkerheten og minimerer faren for manuelle feil.

Enkle og feilfrie transaksjoner
Med en integrert løsning mot IT- eller innkjøpssystemet forenkler du alle trinnene i innkjøpsprosessen, samtidig som du unngår en rekke potensielle feilkilder.

Kontakt Solar lokalt for mer informasjon

Har du spørsmål om integrasjon?

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss