Lagre handlekurven?

Fastbox kan ikke leveres. Drive-in kan seinest motta denne type ordre 60 minutter før ordinær stengetid på hverdager. Lagre kurven for seinere bruk eller slett den.

{{cart.Info.Name}}

Slette den, og opprette ny eller lagre den som ordreutkast og opprette ny?

Betingelser for bruk av Solar Mobile


Vilkår for bruk av Solars mobilapp

Les nøye gjennom våre vilkår og betingelser før nedlasting og bruk av Solars app for iPhone og/eller Android som tilbys av Solar A/S, cvr. Nr. 15908416, Industrivej Vest 43, DK-6600 Vejen.

Solars app kan brukes som et verktøy for bedrifter som allerede er eksisterende kunder hos SOLAR og/eller et SOLAR datterselskap.

Ved å laste ned Solars app, godkjenner og aksepterer du samtidig avtalens vilkår og betingelser.

Du garantere samtidig ved å laste ned Solars app, at du til enhver tid vil overholde gjeldende lovgivning, dvs. at du på ingen måte vil iverksette bruk eller gjør bruk av Solars app til formål som er rettstridige.

Du har ikke rett til å benytte Solars app hvis du ikke aksepterer følgende vilkår og betingelser:

1. Eierskap- og immaterielle rettigheter
Solar App og de tilknyttede eierskap- og immaterielle rettigheter, deriblant men ikke begrenset til opphavsrettigheter til tekster, layouter, grafikk, bilder, databaser, lyd og video knyttet til eller innhold på Solars app, samt registrerte samt uregistrerte varemerker og kjennetegnsrettigheter til navn og logoer, deriblant, men ikke begrenset til ”SOLAR” (”Eiendoms- og immaterielle rettigheter”) innehas av SOLAR.

SOLAR innehar retten til fritt og når som helst, helt eller delvis å overføre ovennevnte Eierskap- og immaterielle rettigheter til tredjepart uten varsel og/eller informasjon til deg.

Gjennom din registrering og bruk av Solars app, erkjenner du Solars Eierskap- og immaterielle rettigheter og erklærer samtidig at du til enhver tid - både under og etter bruke av Solars app - vil respektere de nevnte Eierskap- og immateriell rettigheter. 

SOLAR har til enhver tid rett til fritt og helt eller delvis å overdra ovennevnte Eierskap- og immaterielle rettigheter til tredjepart uten varsel og informasjon til deg.

2. Lisens
SOLAR gir deg med denne avtale en begrenset rett til å innhente de funksjoner, opplysninger og Eiendoms- og immaterielle rettigheter, som til enhver tid er innholdet i Solars app. Tilgangen er begrenset til egen administrasjon av din interaksjon med SOLAR og/eller datterselskaper til SOLAR, herunder til bestilling av ordre og søking på informasjon om Solars produkter.

Du anerkjenner og aksepterer, at det ikke øvrig eller på annen måte ved denne avtale gis Dem en rett til å benytte Solars Eiendoms- og immaterielle rettigheter, og at en eventuell uberettiget bruk kan danne grunnlag for et erstatnings- vederlags- og godtgjørelseskrav fra SOLAR.

Du aksepterer og anerkjenner således uttrykkelig, at De på ingen måte må benytte, herunder men ikke begrenset til ved fremsendelse, overdragelse, salg, bearbeidelse, oversettelse, modifisering og/eller distribuering, ved bruk på egen eller tredjeparts hjemmesider og/eller mobilapplikasjoner, Solars app og/eller hele eller deler av innholdet, herunder men ikke begrenset til software, produktinformasjoner, tekst, layout, tegninger, bilder, databaser, lyd og video, uten på forhånd skriftlig tillatelse og samtykke fra SOLAR.

3. Innhold
SOLAR vil etter beste evne vedlikeholde og utvikle Solars app.

SOLAR vil bestrebe seg på, at innholdet til enhver tid er korrekt, ajourført og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Du aksepterer, at det kontinuerlig og uten forvarsel kan skje endringer, justeringer og/eller tilføyelser i Solars app.

SOLAR fraskriver seg ethvert ansvar for riktigheten av informasjoner, anvendeligheten av Solars app og/eller annen service som ytes ved bruk av Solars app, inklusiv att Solars app og dens funksjoner kan benyttes uten avbrytelser eller feil, herunder som følge av unøyaktighet, tilstand, salgbarhet og anvendelighet for bestemte formål.

SOLAR er derfor ikke ansvarlig for ditt eventuelle tap av fortjeneste, inntekter eller indirekte skader, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med din bruk av Solars app.

4. Tredjeparts rettigheter
SOLAR garanterer på ingen måte at din bruk av Solars app ikke krenker tredjeparts interesser, deriblant men ikke begrenset til rettigheter til software.

SOLAR er derfor ikke på noen måte forpliktet til å holde deg skadesløs i tilfelle av at du skulle utsettes for et krav fra tredjepart som følge av ditt bruk av Solars app.

5. Brukerinformasjon
Enhver form for informasjon, opplysning eller materiale, som De - uansett form - måtte oversende til SOLAR, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-opphavsrettslig beskyttet.

Du gir samtykke til at SOLAR kan lagre og oppbevare opplysninger om deg, såfremt en lagring og oppbevaring er nødvendig til overføring eller kommunikasjon via et elektronisk kommunikasjonsnett, eller hvis det er helt nødvendig for at sette SOLAR i stand til at levere Solar App software.

SOLAR er dog bundet av gjeldende persondatalovgivning. SOLAR Persondatapolitikk er tilgjengelig under domenenavnet www.solarnorge.no.

6. Konflikthåndtering
Enhver tvist, som måtte oppstå vedrørende gjeldende vilkår eller tolkningen av disse, og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av dansk allmenn domstol i tråd med dansk lovgivning, med unntak av danske privatrettslige regler, såfremt slike bestemmelser måtte lede til anvendelse av annen lovgivning enn dansk.

September 2011